MVO

MVO .. Hoog in het vaandel!

Bij Veso hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen - MVO - ingebakken in de bedrijfscultuur. Of het nu energie neutraal vervaardigen van de producten is, of aandacht en complimentjes voor de medewerkers. We zijn er trots op dat we Erkend Leerbedrijf zijn, daarvoor zijn we aangesloten bij SBB - het overkoepelende kenniscentrum Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

 

Erkend Leerbedrijf - SBB - Voorwaarden voor erkenning

van Elst Apeldoorn | sbb-beeldmerk

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • U bent bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  • U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens in het openbare register van erkende leerbedrijven van SBB.

Meer informatie kunt u vinden op de site van SBB, volg deze link.